Datastar

 

 

“Uden aktiv brug af virksomhedens data 

er du bare endnu en medarbejder 

med en mening”

 

Datastar 

 

Korte kurser i forståelse og anvendelse af digitale data

 

Datastar kurser

Fælles for kurserne

Intensive

1-5 dages varighed

Små hold

Små hold sikrer individuelt udbytte 

Tematisering

Af højaktuelle trends og udfordringer

Erfarne undervisere

Fra IT-Universitet og erhvervslivet

Nyeste værktøjer

Baseret på nyeste værktøjer

Hands-on

Altid med et hands-on element

Om Datastar kurserne

Behov

Vi efterlader alle komethaler af digitale data som medarbejdere og privatpersoner, når vi agerer på digitale platforme. Forståelse og håndtering af disse data er vigtig, både i forhold til etisk forsvarlig håndtering af data, men også i forhold til de nye potentialer, der er for at levere bedre og mere relevante produkter, services, ledelse og kommunikation. Men hvordan kommer man i gang som ikke-dataekspert uden at skulle rive halve og hele år ud af kalenderen til en helt ny uddannelse?

 

Baggrund 

Etablering af Datastar-kurser i ITU-regi har vist, at behovet for korte kurser indenfor datavisualisering, dataanalyse (brugerdata, medarbejderdata, eksterne data) og datadrevet design og innovation er voksende.

 

Med en baggrund som ekstern lektor på IT-Universitet siden 2002 og 18 års erfaring i digital konceptudvikling som produktchef, portalchef og egen virksomhed har Henriette Moos i samarbejde med softwareekspert og ekstern lektor, Thomas Bärtschi gennem de seneste år udviklet en række korte kurser i ‘dataanalyse for ikke-analytikere’ og ‘datadrevet design og forretningsudvikling’. Disse kurser udbydes nu som Datastar-kurser.

  

Fælles for kurserne

Datastar-kurserne giver på forskellig vis, og til lidt forskellige målgrupper, indblik i hvad digitale data, datavisualisering og dataanalyse er, og hvordan man kan komme i gang med markedsledende værktøjer som Microsoft Power BI, Azure og Google Analytics til at kombinere data fra egne websites med data fra andre digitale kanaler og sociale medier samt eksterne data. Der arbejdes også med at identificere og formulere hvilke spørgsmål det er relevante at stille til disse nye data, til de datamønstre der tegner sig og hvordan denne indsigt kan inspirere til fælles beslutninger og tiltag, der styrker kerneopgaverne, forretningen og den oplevede servicekvalitet fra et kunde-, bruger- og medarbejderperspektiv. 

 

Vi har også kurser for virksomheder der er klar til at gangsætte et fuldt datadrevet innovations-sprint for at afprøve en ide eller løse et konkret problem (her er prototyping-assistance inkluderet).

Datadrevet Beslutningsstøtte

3 spørgsmål du vil blive klogere på  

 • Hvilke digitale datatyper er tilgængelige og relevante at kigge på indenfor mit arbejdsområde?
 • Hvordan kan jeg omsætte dem til en relevant datavisualisering og hvad kan jeg ‘læse’ ud af den? 
 • Hvordan kan en dataanalyse understøtte mine egne og vores fælles faglige beslutninger?  


Kursets fokus

 • Introduktion til forskellige typer af digitale data og hvordan de skabes, trackes og håndteres.
 • Vi gennemgår en række cases der viser hvilke muligheder der er indenfor dataanalyse og datavisualisering og hvilke værktøjer, der er de mest hensigtsmæssige til forskellige formål.
 • Vi diskuterer hvilke spørgsmål som dataanalyse og datavisualisering kan hjælpe med at belyse i forhold til deltagernes arbejdsopgaver, hvor faldgruberne er og hvordan man kommer i gang.

 

Målgruppe

 • Nøglemedarbejdere og ledere – evt. op til 10 fra samme virksomhed – der ønsker at udvikle et fælles datadrevet beslutningsgrundlag og samarbejde mellem kundevendte funktioner, produktudvikling, salg og markedsføring. 

 

Som deltager opnår du

  

 • Indblik i hvordan digitale data skabes, trackes og håndteres i en arbejdskontekst. 
 • Inspiration til hvilke former for dataanalyse og datavisualisering der kunne være relevante i din virksomhed.
 • Et overblik over de nyeste værktøjer og tips til hvordan man kommer i gang.

  

Praktisk 

 • 1 dags kursus
 • Næste kursusdatoer: Lørdag den 9. marts eller lørdag den 16. marts 2019 kl. 9-16.

 

Pris 

 • 4.899 kr. per deltager (max. 10 deltagere) – på IT-Universitet, inkl. fuld forplejning.


 • 3.899 kr. per deltager (max. 10 deltagere) – hos virksomheden, ekskl. forplejning.

 

41 12 01 41

09:00 – 16:00

Datadrevet Mobil/Web UX Prototyping 

3 spørgsmål du vil blive klogere på  

 • Hvordan kan jeg levere hurtige og inspirerende digitale prototyper til mobil/web, som er baseret på datadrevet design?
 • Hvordan kan jeg indsamle og analysere data, teste mine prototyper med brugere og derigennem træffe bedre designbeslutninger?
 • Hvordan kan jeg få en værktøjskasse der gør mig i stand til at minimere designprocessen og samtidig udvikle moderne UX design der inspirerer?

 

Kursets fokus

 • Datadrevet design er nøgleordet. Den traditionelle måde at udvikle websider og mobiltjenester fungerer ikke mere. Det handler om at være “customer centric” og have en datadrevet tilgang, hvor kvantitative metoder indgår som en central del af designprocessen – også de mere kreative sider.
 • Introduktion til hvordan de nyeste værktøjer indenfor mobil/web app prototyping kan hjælpe til at udvikle digital produktudvikling hurtigt og effektivt. Vi går i dybden med de UX “frameworks” og værktøjer som blandt andet Facebook, AirBnB og Netflix bruger til at skalere deres forretninger.

 

Målgruppe

 • Software programmører, product managers, produkt designere og entreprenører der ønsker at kunne udvikle “customer-centric” prototyper, som er baseret på datadrevne designprocesser. 

 

Som deltager opnår du 

 • Ny viden og overblik over de nyeste værktøjer indenfor prototyping af digitale løsninger til mobil og web (Figma, Invision, Maze, FramerX og React).
 • Inspiration til hvilke former for design og prototyping der kan være relevante for en konkret problemstilling på dit arbejde.
 • Inspiration til en skræddersyet værktøjskasse til design, visualisering og analyse af din problemstilling.
 • Praktiske færdigheder i at anvende udvalgte værktøjer på cases fra underviseren, evt. i kombination med offentlige, frit tilgængelige data.

  

Praktisk 

 • 3 dages kursus (2+1)
 • Næste kursusdatoer: Den 8- 9. marts og 16. marts 2019. Alle dage kl. 9-16. 

 

Pris 

 • 14.699 kr. per deltager (max. 10 deltagere) – på IT-Universitet, inkl. forplejning.


 • 11.699 kr. per deltager (max. 10 deltagere) – hos virksomheden, ekskl. forplejning.

 

Datadrevet Facilitator

3 spørgsmål du vil blive klogere på  

 • Hvordan kan jeg levere saglige dataanalyser i mobile og formidlingsvenlige formater til politikere og forvaltning?
 • Hvordan kan jeg levere dynamiske analyser og dashboards med realtidsdata på nøgletal, der skal følges tæt?
 • Hvordan kan jeg optimere tidsforbruget til dette arbejde ved at anvende nye værktøjer?

 

Kursets fokus

 • Introduktion til hvordan de nyeste værktøjer indenfor dataanalyse og datavisualisering bedre kan understøtte politiske beslutninger, fordi de præsenteres i let tilgængelige formater, hvor alle kan være med.
 • Vi diskuterer hvilke typer af politiske spørgsmål som datavisualisering kan hjælpe med at belyse, hvilke værktøjer man kan bruge til sin analyse og visualisering og hvordan man kommer i gang. 

 

Målgruppe

 • Digitaliseringskonsulenter i kommuner, regioner og statslige institutioner, der skal facilitere og levere analyser og overblik til politikere og forvaltning indenfor skiftende områder. 

 

Som deltager opnår du 

 • Ny viden og overblik over de nyeste værktøjer til dataanalyse og datavisualisering.
 • Inspiration til hvilke former for dataanalyse og datavisualisering der kan være relevante for en konkret problemstilling på dit arbejde. 
 • Inspiration til en skræddersyet værktøjskasse til analyse og visualisering af din problemstilling.
 • Praktisk færdighed i at anvende udvalgte værktøjer på case-baserede datasæt fra underviseren, evt. i kombination med offentlige, frit tilgængelige data. 

  

Praktisk 

 • 3 dages kursus (2+1)
 • Kursusdatoer: 1- 2. marts og 9. marts 2019. Alle dage kl. 9-16. 

 

Pris 

 • 14.699 kr. per deltager (max. 10 deltagere) – på IT-Universitet, inkl. forplejning.


 • 11.699 kr. per deltager (max. 10 deltagere) – hos virksomheden, ekskl. forplejning.

 

Datadrevet Brugeranalyse

3 spørgsmål du vil blive klogere på  

 • Hvad taler vores kunder om online?
 • Hvor kan vi se sammenhænge mellem kundernes medieadfærd og vores faktiske salg, kundeservice og support?
 • Hvordan kan denne viden inspirere til optimeringer, forbedringer og helt nye tiltag?


Kursets fokus

 • Introduktion til forskellige typer af digitale data og hvordan de skabes, trackes og håndteres.
 • Indblik i hvad datadrevet brugerundersøgelse er og hvordan man kan komme (let) i gang med analyseværktøjer som Google Analytics, Hotjar, SurveyMonkey, Maze mm. – fx brugerdata fra websites i kombination med andre digitale kanaler og sociale medier.
 • Der arbejdes også med at identificere hvilke spørgsmål det er relevant at stille til de datamønstre der tegner sig og hvordan denne indsigt kan inspirere til tiltag, der styrker kerneforretningen og den oplevede servicekvalitet fra et kundeperspektiv.

 

Målgruppe

 • Nøglemedarbejdere fra salg- og markedsføring samt produktansvarlige (gerne fra samme firma) der ønsker at arbejde mere systematisk med de bruger- og kundedata som virksomheden allerede har til rådighed med henblik på at skærpe markedsføringsindsatsen og serviceoplevelsen for eksisterende kunder og måske få ideer til nye produkter som kunderne også efterspørger. 

 

Som deltager opnår du

  

 • Ny viden og overblik over de nyeste værktøjer til dataanalyse og datavisualisering af brugernes medieadfærd på tværs af kanaler.
 • Introduktion til hvilke former for dataanalyse og datavisualisering der ville matche dine kunders medieadfærd og samtidig have relevans for din forretning. 
 • Inspiration til en skræddersyet værktøjskasse til analyse af dine brugerdata.
 • Praktiske færdigheder i at anvende værktøjerne på egne eller case-baserede datasæt fra underviseren.  

  

Praktisk 

 • 3 dages kursus (2+1)
 • Næste kursusdatoer: Den 22-23. februar og 2. marts 2019. Alle dage 9-16. 

 

Pris 

 • 14.699 kr. per deltager (max. 10 deltagere) – på IT-Universitet, inkl. forplejning. 


 • 11.699 kr. per deltager (max. 10 deltagere) – hos virksomheden, ekskl. forplejning. 

 

Datadrevet Design & Business

3 spørgsmål du vil blive klogere på  

 • Hvad taler vores kunder om online?
 • Hvad kan digital dataanalyse fortælle mig, som jeg ikke allerede ved?
 • Hvordan kan jeg forbedre mine digitale design- og produktbeslutninger ud fra relevante dataanalyser?  


Kursets fokus

 • Introduktion til datadrevet design, der kan styrke forretningen og kerneopgaverne.  
 • Vi gennemgår en række cases der viser hvilke muligheder der er indenfor dataanalyse og datavisualisering til digital forretningsudvikling og hvilke værktøjer der er mest hensigtsmæssige til forskellige formål. 
 • Vi diskuterer hvordan en mere datadrevet tilgang til design kan udvikle deltagernes virksomheder forretningsmæssigt. 
 • Vi arbejder med praktiske øvelser med at udvælge og foretage relevante udtræk fra store datamængder (SoMe, web, salgsstatistik mm.) efterfulgt af en effektiv databehandling og tager de første skridt til at komme i gang. 

 

Målgruppe

 • Nøglemedarbejdere og ledere (gerne flere fra samme virksomhed), der ønsker at udvikle et fælles datadrevet beslutningsgrundlag og samarbejde mellem kundevendte funktioner, produktudvikling, salg og markedsføring. 

 

Som deltager opnår du

  

 • Ny viden og overblik over de nyeste værktøjer til digital dataanalyse og datavisualisering. 
 • Inspiration til hvilke former for digital dataanalyse og datavisualisering der kan være relevante for en konkret problemstilling på dit arbejde. 
 • Inspiration til en skræddersyet værktøjskasse til dine problemstillinger.
 • Praktiske færdigheder i at anvende udvalgte værktøjer på case-baserede datasæt fra underviseren.   

  

Praktisk 

 • 2 dages kursus (1+1)
 • Næste kursusdatoer: Lørdag den 23. februar og lørdag 2. marts 2019. Begge dage kl. 9-16.

 

Pris 

 • 9.799 kr. per deltager (max. 10 deltagere) – på IT-Universitet, inkl. forplejning.


 • 7.799 kr. per deltager (max. 10 deltagere) – hos virksomheden, ekskl. forplejning. 

 

Innovation Sprint til Digital Produktudvikling

OBS! Denne workshop skræddersyes til én virksomhed 

 

3 spørgsmål I vil blive klogere på 

 • Hvordan kommer vi hurtigt fra løse ideer til en kvalificeret digital løsning på et væsentligt problem for vores virksomhed?
 • Hvordan udnytter vi vores eksisterende data i denne proces?
 • Hvornår involverer vi de rette personer i processen og hvordan? 


Workshoppens fokus

 • Formålet med et Innovation Sprint er, på blot 5 dage og på et datadrevet grundlag, at afprøve nye ideer til digitale løsninger ved inddragelse af alle relevante aktører. 
 • Resultatet er en fungerende interaktiv prototype til desktop og mobile platforme, som er testet på relevante målgrupper i jeres virksomhed – både i forhold til funktionalitet, look’n feel og værdiskabelse.
 • Prototyping-ekspertisen leveres af Datastar og er inkluderet i kursusprisen.
 • Deltagerne vil efter et Innovation Sprint nå til en langt bedre forståelse af produktets muligheder og kravene til implementering og samtidig have den konkrete prototype som grundlag for implementeringen. 
 • Der vil som regel også være udviklet alternative ideer, som enten kan implementeres som udvidelser eller som løsninger på behov helt andre steder i organisationen. 
 • Der afsluttes med at udforme et roadmap for det videre forløb.  

 

Målgruppe

 • Produktansvarlige, -specialister og ledere indenfor samme virksomhed der ønsker at sætte fokus på et vigtigt problem eller forretningskritisk behov med en 360 graders involvering af interessenter, leverandører og brugere indenfor en kort tidsramme.
 • Formålet er at skabe et datadrevet, værdiskabende løsningsforslag udmøntet i en fungerende prototype, der kan danne grundlag for en beslutning om videre implementering og test.   

 

Som deltager opnår du

  

 • Kendskab til procesmodel Innovation Sprint i forbindelse med tværfaglig, databaseret produktudvikling.
 • Praktisk erfaring med hvordan man kan arbejde med datadrevne designprocesser.
 • En valideret funktionel prototype på et digitalt produkt eller service, som organisationen kan gå videre med.
 • Inspiration til nye værktøjer til dataanalyse, datavisualisering og dynamisk mobil prototyping og til, hvordan disse kan integreres i det daglige arbejde.  

  

Praktisk  

 • 5 dages intensiv workshop (mandag-fredag)
 • Workshoppen foregår hos virksomheden.  
 • Kursusdatoer: Efter aftale 

 

Pris 

 • Efter tilbud og afhængig af deltagerantal, men som udgangspunkt 3.899 kr. per medarbejder per workshopdag (ekskl. forplejning). 


 • Dog er det ikke alle medarbejdere der behøver deltager alle 5 dage.